Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa
im. Wojska Polskiego w Troszynie

Terminy klasyfikacji śródrocznej i rocznej w roku szkolnym 2023/2024

I półrocze roku szkolnego 2023/2024
Informowanie uczniów i ich rodziców o śródrocznych przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych oraz o przewidywanych ocenach niedostatecznych z  poszczególnych zajęć edukacyjnych (na 30 dni przed śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej Do 08.12.2023 r. (piątek)
Informowanie uczniów i ich rodziców o śródrocznej przewidywanej obniżonej ocenie zachowania (na 30 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej  Do 08.12.2023 r. (piątek)
Ustalenie i wpisanie do dziennika zajęć ostatecznych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania (na 5 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej  02.01.2024 r. (wtorek)
Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej 08.01.2024 r. (poniedziałek)  
Posiedzenie Rady Pedagogicznej w ramach podsumowania pierwszego półrocza  05.02.2024 r. (poniedziałek)
II półrocze roku szkolnego 2023/2024
Informowanie uczniów i ich rodziców o rocznych przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych oraz o przewidywanych ocenach niedostatecznych z  poszczególnych zajęć edukacyjnych (na 30 dni przed śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej Do  10 maja  2024r. (piątek)
Informowanie uczniów i ich rodziców o rocznej przewidywanej obniżonej ocenie zachowania (na 30 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej  Do 10 maja  2024r. (piątek)
Ustalenie i wpisanie do dziennika zajęć ostatecznych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania (na 5 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej  10.06.2024 r. (poniedziałek)
Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej      17.06.2024 r. (poniedziałek)
Posiedzenie Rady Pedagogicznej w ramach podsumowania drugiego półrocza 27.06.2024 r. (czwartek)