Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa
im. Wojska Polskiego w Troszynie

Posiłek w szkole

W związku z otrzymaniem przez organ prowadzący szkołę odpowiedzi z Ministerstwa Edukacji i Nauki (DWEW-WWR.4017.64.2.KK) w sprawie dobrowolnych i odpłatnych posiłków w szkole informujemy, że:

 

  1. posiłek ten jest dobrowolny i odpłatny, a opłatę za posiłek ponosi rodzic/opiekun prawny ucznia,
  2. opłata za jeden posiłek, zaproponowana przez podmiot świadczący usługę, cateringu wynosi 16,50 zł,
  3. jeżeli są Państwo zainteresowani korzystaniem przez dziecko z dobrowolnego i odpłatnego z posiłku, w którego zapewnieniu na podstawie art. 106 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U.2021.0.1082) będzie pośredniczyła szkoła, prosimy o potwierdzenie tego w informacji skierowanej do dyrektora szkoły w e-dzienniku,
  4. rodzic/opiekun prawny ucznia może samodzielnie, bez pośrednictwa szkoły, zamawiać dobrowolny i odpłatny posiłek w wybranym przez siebie podmiocie świadczącym usługi cateringowe (w wybrane przez siebie dniu tygodnia, według wybranego przez siebie menu i preferencji kulinarnych dziecka oraz według cennika danego podmiotu), a szkoła umożliwi dziecku warunki do spożycia go w szkole (podczas długiej przerwy, w świetlicy szkolnej).

J. Rydzak