Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa
im. Wojska Polskiego w Troszynie

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;
 • Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka;
 • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju;

Założenia na rok szkolny 2023/2024

 • Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
 • Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;
 • Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;
 • Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;
 • Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;
 • Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej.

Prace w ciągu całego roku szkolnego:

 • Współdziałanie z władzami szkoły i wychowawcami klas,
 • Prowadzenie gazetki ściennej SU,
 • Udział w akcjach charytatywnych, „Pomóż i ty”, Orkiestra Świątecznej Pomocy
 • Współudział w uroczystościach szkolnych,
 • Opieka nad uczniami wchodzącymi w skład pocztu sztandarowego i flagowego,
 • Zawody sportowe
TERMINY ZADANIA I SPOSÓB ICH REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI
Wrzesień - Opracowanie planu pracy z uwzględnieniem propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli SU. - Dzień chłopca- dzień w krawacie lub muszce, konkursy dla uczniów kl. V- VIII na najlepszego kolegę w szkole, - Sprzątanie Świata- prace porządkowe wokół szkoły, ognisko integracyjne SU SU, Wychowawcy klas
Październik - Dzień Edukacji Narodowej połączone z świętem szkoły- krótka część artystyczna, - Konkurs na najładniejszą dekorację jesienną wykonaną z darów jesieni: żołędzi, kasztanów, owoców i warzyw. - 1 listopada- uporządkowanie zapomnianych grobów, zapalnie zniczy SU, SU SU, wychowawcy klas
Listopad - Andrzejki- organizacja konkursów i wróż SU
Grudzień - Mikołajki- wizyta św. Mikołaja, SU
Styczeń - Bal karnawałowy, SU
Luty - Walentynki- poczta Walentynowa, - SU
Marzec - Dzień Kobiet- upominki dla wszystkich pań pracujących w szkole, dzień w spódnicy lub sukience, konkurs na najsympatyczniejszą dziewczynę w szkole, - Dzień Wiosny SU Współudział SU
Kwiecień - Wielkanoc- uczniowie z SU ukrywają czekoladowe jajeczka w różnych miejscach szkoły. Podczas przerwy uczniowie klas 0- III oraz V- VIII udadzą się w poszukiwanie tych jajeczek. Znalazcy otrzymują tytuł "Mistrza w Poszukiwaniu Wielkanocnego Jajeczka". - Dzień Zdrowia SU Klasa VI,
Maj - Tydzień Sportu- zawody sportowe, - Dzień zdrowego odżywiania- robimy kanapki i sałatki n-l wych. fiz wychowawcy klas
Czerwiec - Dzień dziecka- - wybory do Samorządu Uczniowskiego - uroczystość zakończenia roku szkolnego 2023/ 2024 SU