Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa
im. Wojska Polskiego w Troszynie

Historia szkoły i sztandaru

Szkoła Podstawowa im. 25-lecia Wojska Polskiego w Troszynie oddana została do użytku 1 września 1968 r.

Mury naszej szkoły opuściło już 995 uczniów. Do naszej szkoły uczęszczają uczniowie z następujących miejscowości: 

  • Troszyn, 
  • KępaTroszyńska, 
  • Sitno,
  • Mirogniew,
  • Kłosów,
  • Kurzycko.

Uczniowie spoza Troszyna dowożeni są autobusem szkolnym. W budynku szkolnym mieści się 9 sal lekcyjnych, pracownia informatyczna, biblioteka, świetlica, kuchnia, hol  pełniący rolę sali gimnastycznej. Obok szkoły znajduje się kompleks boisk sportowych. 

W 15-tą rocznicę istnienia szkoły, jak również w rocznicę 40-lecia patrona szkoły, Komitet Rodzicielski ufundował szkole sztandar. Uroczystość wręczenia szkole sztandaru odbyła się 10 października 1983 r. W roku 1989 sztandar szkoły odznaczony został Gryfem Pomorskim.

28 listopada 2008 roku w Stargardzie Szczecińskim nasza szkoła otrzymała Zachodniopomorski Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.


Historia sztandaru szkoły

Na zebraniu plenarnym 16 marca 1983 roku komitet Rodzicielski przy Szkole Podstawowej imienia 25-lecia Ludowego Wojska Polskiego w Troszynie na wniosek ówczesnego jej dyrektora pana Jana Adamczuka podjął decyzje o ufundowaniu placówce sztandaru na 15-lecie jej istnienia i 40 - lecie Ludowego Wojska Polskiego. Uroczystość wręczenia sztandaru odbyła się       

13 października 1983 roku. Pierwszymi uczniami którzy zostali wybrani do pocztu sztandarowego byli: Beata Czerw, Jan Roman, Anna Siwoń. 9 maja 1989 roku odbyła się kolejna ważna uroczystość związana ze Sztandarem: został on odznaczony Gryfem Pomorskim.

Ów akt był wyrazem uznania dla osiągnięć uczniów i pedagogów szkoły. W styczniu 1999 roku na wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców Rada Miejska w Mieszkowicach podjęła uchwałę o zmianie imienia szkoły z "25-lecia Ludowego Wojska Polskiego" na "Wojska Polskiego". Wówczas zainicjowano również zmianę sztandaru, gdyż wygląd dotychczasowego nie odpowiadał planowanej nazwie. Staraniem rodziców i nauczycieli ufundowano więc drugi sztandar. Jego uroczyste wręczenie odbyło się 1999 roku i zbiegło się z 30-leciem istnienia szkoły. 

11 października 2012 roku, ciekawym zrządzeniem losu 29 lat po uroczystości wręczenia w szkole pierwszego sztandaru dokonał się kolejny znaczący akt w historii  SP Troszyn - odznaczenie jej aktualnego sztandaru Krzyżem Zasługi dla Związków Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego.